Obwody łowieckie

Koło dzierżawi dwa obwody Nr 316 i 318 o łącznej powierzchni 26 100 ha.

Obwód Nr 316 zaliczany jako obwód polny liczący 13 630 ha z czego grunty leśne stanowią
1 655 ha. W obwodzie znajdują się urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej:
- Paśniki - 34
- Lizawki - 39
- Woliera - 1
- Poletka łowieckie - 1 ha
- Pasy zaporowe - 2 - 0,1 km
- Ambony - 13

Obwód Nr 318 jest obwodem polnym, liczącym 12 470 ha z czego grunty leśne stanowią 4.403 ha W obwodzie znajdują się urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej:
- Paśniki - 82
- Lizawki - 86
- Woliera - 1
- Poletka łowieckie - 5,3 ha
- Pasy zaporowe - 7 - 1,2 km
- Ambony - 26 

Planowane pozyskanie zwierzyny w roku gosp. 2013/2014.


 

  Obwód 316 Obwód 318
Jelenie razem 6 11
w tym:    
Byki 2 4
Łanie 3 5
Cielęta 1 2
Sarny razem 44 58
w tym:    
Kozły 18 23
Kozy 22 29
Koźlęta 4 6
Dziki 20 50
Lisy 60 90
Jenoty 10 10
Borsuki 20 30
Kuny 40 30
Bażanty 50 40
Kaczki 40 40
Gołąb grzywacz 25 20
Słonki 20 20

 

 

 

 

 

 

POZYSKANIE

ZWIERZYNY ŁOWNEJ I PTACTWA W LATACH ( obw.316 i 318 )

 

2000

/2001

2001

/2002

2002

/2003

2003

/2004

2004

/2005

2005

/2006

2006

/2007

2007

/2008

2008

/2009

2009

/2010

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 1.  

 

 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 1.  
 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 1.  

 

 

OPRACOWAŁ

ŁOWCZY KOŁA – TADEUSZ TUJAKA

 

ZAGOSPODAROWANIE

OBWODU ŁOWIECKIEGO NR 318

URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ

 

2000

/2001

2001

/2002

2002

/2003

2003

/2004

2004

/2005

2005

/2006

2006

/2007

2007

/2008

2008

/2009

2009

/2010

 1.        PAŚNIKI

75

80

90

93

78

76

80

82

88

93

 1.        LIZAWKI

75

85

97

90

80

78

80

86

88

90

 1.        AMBONY

35

26

24

27

24

26

29

26

25

27

 1.        WOLIERY

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

 1.        POLETKA ŁOW.

1,5

1,5

2,0

2,5

2,3

1,0

2,1

5,3

6,8

7,0

 1.        PASY ZAPOROWE

 

 

4/0,5

6/0,6

6/0,8

4/0,5

5/0,7

7/1,2

10/1,8

12/2,3

K A R M A

 1.        OBJ. SUCHA

2,0

0,5

2,0

2,5

2,5

2,5

2,0

1,9

1,5

2,6

 1.        OBJ.SOCZYSTA

20,1

3,0

15,0

15,0

20,0

20,0

5,0

8,0

6,0

16,2

 1.        TREŚCIWA

0,5

14,2

1,0

1,5

2,0

2,5

2,0

5,0

3,0

5,0

 1.    SÓL

0,05

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

0,1

0,3

0,2

 

 

OPRACOWAŁ

ŁOWCZY KOŁA – TADEUSZ TUJAKA

 

ZAGOSPODAROWANIE

OBWODU ŁOWIECKIEGO NR 316

URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ

 

2000

/2001

2001

/2002

2002

/2003

2003

/2004

2004

/2005

2005

/2006

2006

/2007

2007

/2008

2008

/2009

2009

/20010

 1.        PAŚNIKI

32

22

27

30

26

26

30

34

36

38

 1.        LIZAWKI

25

25

35

40

30

30

35

39

40

38

 1.        AMBONY

10

11

12

13

11

12

16

13

16

17

 1.        WOLIERY

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 1.        POLETKA ŁOW.

 

 

 

0,5

0,5

 

0,5

1

1

1

 1.        PASY ZAPOROWE

 

 

 

 

2/0,1

2/0,1

2/0,1

2/0,1

2/0,1

2/0,1

K A R M A

 1.        OBJ. SUCHA

1,0

0,2

1,0

1,0

0,9

1,0

0,5

0,5 t

0,5 t

0,9

 1.        OBJ.SOCZYSTA

8,0

1,1

6,0

5,0

2,5

2,0

1,5

0,75

1,0 t

5,4

 1.        TREŚCIWA

1,5

2,0

2,0

1,5

0,8

1,5

1,2

2,1

0,5 t

1,6

 1.    SÓL

0,5

0,05

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,003

0,1 t

0,1

 

 

OPRACOWAŁ

ŁOWCZY KOŁA – TADEUSZ TUJAKA