Informacje bieżące

Informacje bieżące - styczeń, luty, marzec - 2021 r

16.01.2021 r.

Informacje bieżące!                       Biłgoraj – styczeń, luty, marzec 2021r.

 

   „ NIECH  BÓR  NAM  DARZY, A ŚWIĘTY  HUBERT  PROWADZI

              PRZEZ  OSTĘPY  KNIEJI  I  W  ŻYCIU  OSOBISTYM

                                                                                         DARZ  BÓR

- W korespondencji kierowanej do zarządu Koła ( podania i in.) winna znajdować się klauzula o treści: WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI WNOSZONEJ SPRAWY (zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 1333 poz.883 ).W przeciwnym wypadku pismo nie będzie rozpatrywane.

-  Z końcem lutego mija termin składania „Protokołów czynności gospodarczych” za prace zlecone do wykonania i potwierdzone podpisem przez Zarząd.

Brak tych prac powoduje wpłatę 270,00zł na zagospodarowanie łowisk(Uchw.1pkt.3).

Zwierzyna

 W styczniu pod koniec zaczynają się parkoty.

> trwa nadal huczka dzików, część loch jest prośnych, a starsze lochy pod koniec miesiąca 

   mogą się już wyprosić.

> starsze rogacze mają już wykształcone parostki, ale jeszcze w scypule, młode dopiero 

   parostki nakładają.

>  jelenie byki chodzą we własnych chmarach.

> rozpoczyna się cieczka lisów. Jest to dobry moment, aby zapolować z norowcami,

   spróbować usiąść w pobliżu nor lub padlin.

W lutym kończy się huczka i część loch zaczyna się prosić. Inne szykują barłogi aby się w

   marcu wyprosić

> jelenie byki zaczynają zrzucać wieńce. Pierwsze zrzucają stare byki.

> parostki rogaczy są jeszcze w scypule

> cieczka lisów w pełni.

W marcu przychodzą na świat młode zające- marczaki, które bardzo szybko się

   usamodzielniają.

> stada kuropatw zaczynają się rozpadać. Osobniki łączą się w pary.

> kaczki krzyżówki pod koniec m-ca zaczynają budować gniazda.

> byki w drugiej i pierwszej klasie wieku zaczynają zrzucać wieńce.

> pod koniec m-ca starsze kozły zaczynają wycierać parostki.

> redukujemy maksymalnie liczbę lisów i innych drapieżników w obszarach zasiedleń zająca i bażanta aby zmniejszyć straty  wśród zwierzyny drobnej.

> nadal walczymy z kłusownictwem.

 Gospodarka

W zależności od warunków pogodowych, intensywnie dokarmiamy zwierzynę.

>  Uzupełniamy paśniki, lizawki i gryzawki

>  Dosypywać karmę do budek, dla zajęcy wykładać gałązki jabłoni, które chętnie zgryzają.

Przy okazji pobytu w łowisku liczymy stadka kuropatw i bażantów. O tej porze roku trzymają się w pobliżu budek i podsypów.

Dalej śledzimy zachęty kłusowników. Zdejmujemy wnyki w miarę fotografujemy. Informujemy zarząd o stwierdzonych wynikach.

Zarząd.

Sprawdzenie czy myśliwi dokonali wpłat składek na koło i PZŁ na 2021r. Jest to bardzo ważne, gdyż bez tych opłat myśliwy nie może polować. Koledzy myśliwi powinni wiedzieć, że do czasu uregulowania składek na PZŁ nie są ubezpieczeni i w razie wypadku podczas polowania nie dostaną żadnego odszkodowania./poinformujcie o tym małżonki-ów/.

Zarząd w m-cu lutym będzie planował zakup nasion i nawozów na poletka łowieckie.

Planujemy również możliwość wydzierżawienia lub zakupu nowych poletek.

Przez cały czas podczas pobytu w łowisku staramy się redukować drapieżniki i tępić kłusownictwo.

Przygotwonia do wprowadzenia i uruchomienia EPI24 - elektronicznej książki polowań.

Opr.PJ

Aktualności

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

23.04.2021 r

Informacja żałobna Kol. Tadeusz Kurys

4.03.2021 r

więcej >

Informacja żałobna Łowczy Kol. Tadeusz Tujaka

4.03.2021 r

więcej >

"Zbieram więc jestem"

06.02.2021 r.

więcej >

Aktywacja książki EPI24

25.01.2021 r.

więcej >

Protokół czynności gospodarczych

25.01.2021 r.

więcej >

Zobacz wszystkie aktualności »