Kontakt

e-mail: bazant46@o2.pl

dentyfikatory Koła Łowieckiego

Adres: Zarząd Koła Łowieckiego Nr 46 „BAŻANT” w Biłgoraju ul. Piaskowa 4.

N I P: 9181021127
Regon: 950241248
Konto: Bank Spółdzielczy Biłgoraj 47 9602 0007 0000 0420 2000 0001.


-    06026010  to weterynaryjny numer identyfikacyjny Koła dotyczący rejestrowanej działalności w zakresie pozyskania i wprowadzania do obrotu tusz zwierzyny łownej.


- INFORMACJA - Biłgoraj. 01 kwietnia 2018r.
dotycząca uczestnictwa w komisji d/s szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną na obszarze obwodów łow.310 i 312.


Zarząd Koła Łowieckiego Nr 46 „Bażant” w Biłgoraju na podstawie Ustawy z dnia 22.03.2018r. obowiązującej z dniem 01.kwietnia 2018r.”Prawo Łowieckie”, informuje, iż reprezentantem z ramienia Koła do przyjmowania zawiadomień o zaistniałych szkodach wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych na gruntach w obszarze dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich jest Kolega Jan KSIĄDZ tel.697 320 340.

Do uczestnictwa w komisji d/s szacowania szkód łowieckich na terenach gruntów rolnych i in. uprawnieni są jeszcze n/w inspektorzy:
- Insp. mgr. Tadeusz Tujaka.
- Insp. mgr. Leszek Blicharz.
- Insp. mgr. Leszek Kapica.
- Insp. mgr. Paweł Tujaka.
- Insp. mgr. Stanisław Rząd.
- Insp. Ryszard Brodziak.
- Insp. Grzegorz Bordzań.
- Insp. Stanisław Krzyszczak.
- Insp. Piotr Klecha.
- Insp. Andrzej Kryń.

Otrzymują do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe
2. Urzędy Gmin: Biłgoraj, Biszcza, Harasiuki, Księżpol, Potok Górny, Tarnogród
3. ZO PZŁ Zamość
4. Nadleśnictwo LP Biłgoraj.
5. a/a.

Z up. Zarządu Koła Łow.
Sekretarz Zarządu
Henryk M o m o t
Opr.P.J.