Aktualności

Sposoby pobierania próbek do badania mięsa na obecność włośni

SPOSOBY POBIERANIA PRÓBEK DO BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ
WŁOŚNI ORAZ ZASADY DOSTARCZANIA PRÓBEK DO URZĘDOWEGO
LEKARZA WETERYNARII.

 1. Sposób pobierania próbek mięsa od dzików:
  1. pobiera się sześć próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, po jednej próbce z:
   1. mięśni każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,
   2. mięśni żuchwowych,
   3. mięśni przedramienia,
   4. mięśni międzyżebrowych,
   5. mięśni języka,
  2. jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych w pkt. 1, wówczas pobiera się cztery próbki mięsa z mięśni, które są dostępne;
  3. łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.
 2. Zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii.
  1. Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza wet.
  2. niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, nie później niż 48 godzin od dokonania odstrzału.
  3. próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.

Za zgodność
Henryk Momot