Aktualności

Spotkanie z młodzieżą szkolną

Kontynuując tradycję spotkań myśliwych Koła Łowieckiego Nr 46 „BAŻANT”  w Biłgoraju z młodzieżą  szkolną – Kolega  Jan Ksiądz   v-ce łowczy zarządu koła – spotkał się z młodzieżą klas I – VI szkoły Podstawowej w Majdanie Starym, Gm. Księżpol.

Tematyka spotkania poświęcona była ochronie środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem zwierzyny łownej oraz roli jaką w tej działalności spełniać może młodzież szkolna. Prowadzący spotkanie szczególną uwagę zwrócił na udział młodzieży w dokarmianiu zwierzyny w okresie zimy. Omówił także szkodliwy wpływ na bytowanie zwierzyny spowodowany wnykarstwem i agresją ze strony wałęsających się po łowiskach pozbawionych opieki ludzkiej psów i kotów.

Poruszane w trakcie spotkania sprawy a także kontaktowy sposób ich przedstawiania spotkały się z życzliwym zainteresowaniem młodzieży.

W spotkaniu z młodzieżą uczestniczyła p. Irena Szmołda – dyrektorka szkoły oraz p. Helena Odrzywolska – wychowawczyni jednej z klas.

Na pamiątkę odbytego spotkania Kol. Jan Ksiądz – przekazał na ręce Pani Dyrektor – ufundowany przez zarząd koła album przyrodniczy.

Oprac. Zdzisław RADAWSKI