Aktualności

Uchylenie istniejącej „Uchwały N r 15/2007r mówiącej o zwalczaniu zdziczałych psów i kotów

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 45 „Bażant” w Biłgoraju na posiedzeniu w dniu 04.stycznia 2012r. zadecydował o uchyleniu istniejącej „Uchwały N r 15/2007r mówiącej o zwalczaniu zdziczałych psów i kotów przebywających na terenach dzierżawionych obwodach łowieckich.

Jednocześnie Zarząd Koła informuje, iż z dniem 01.stycznia 2012r  obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące ochrony zwierząt.

Otóż zgodnie z art.6 ust.1 pkt.5 znowelizowanej ustawy,  ustawą z dn 16 września 2011r. mówiącą iż „zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem m.in. usuwania osobników bezpośrednio   zagrażających ludziom lub innym zwierzętom jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia”.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może podjąć działania zapobiegające wałęsaniu się psów na terenie obwodów poprzez:

  1. pouczenie właściciela psa o obowiązku sprawowania kontroli nad zwierzęciem.
  2. odłowienie psa i dostarczenie go właścicielowi, a jeżeli nie jest to możliwe, dostarczenie do schroniska dla zwierząt; odłowienie i dostarczenie psa odbywa się na koszt właściciela.

W każdym przypadku podjęcie decyzji o ewentualnym zabiciu psa lub kota w łowisku dokonywać w sposób bardzo rozsądny i przemyślany.