Aktualności

Obchody jubileuszu 50–lecia Koła

W roku bieżącym – jubileusz 50 – lecia swego istnienia – obchodziło Koło Łowieckie Nr 46 „BAŻANT” w Biłgoraju. Uroczystości odbyły się w dniu 03 września 2011r. w Zagrodzie Myśliwskiej” koła  - Wólka Biska, oraz w Ośrodku Wypoczynkowym „Kraina nad Tanwią” w Żarach. Wymienione uroczystości poprzedzone zostały zorganizowaniem otwarciem w dniu 31 sierpnia 2011r w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej wystawy pt. ”Łowiectwo na Ziemi Biłgorajskiej”

Jubileusz Koła Nr 46 „Bażant”.

W dniu 03 września 2011r uroczystości rozpoczęto odsłonięciem pamiątkowego obelisku usytuowanego na terenie zagrody myśliwskiej położonej w m. Wólka Biska, Gm. Biszcza.  Odsłonięcia obelisku dokonała pani Genowefa TOKARSKA – Wojewoda Lubelski przy współudziale prezesa zarządu koła  Kol. Zdzisława Radawskiego. Obelisk poświęcił kapelan myśliwych ks. Bronisław Bucki. W odsłonięciu i poświęceniu obelisku uczestniczyły delegacje i poczty sztandarowe kół łowieckich graniczących swoimi obwodami łowieckimi z obwodami koła Nr 46, zaproszeni goście, członkowie i kandydaci koła oraz członkowie ich rodzin.

Po uroczystości odsłonięcia obelisku – z pocztami sztandarowymi na czele i przy dźwiękach marszowej muzyki – przemaszerowano do miejscowej kaplicy w której odprawione zostało nabożeństwo poświęcone temu jubileuszowi. Mszę celebrował ks. Bronisław BUCKI.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła rozpoczęto o godz. 15-tej. Otwarcia dokonał i powitał zebranych prezes zarządu koła Zdzisław Radawski. Zebranie obecnością swoją zaszczycili:

p. Genowefa Tokarska – Wojewoda Lubelski

kol. Henryk Stadnicki – Przewodniczący ZO PZŁ w Zamościu.

ks. Bronisław Bucki – kapelan myśliwych.

p. Kudełka Marian – Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj.

p. Edward Hacia – Wójt Gminy Potok Górny.

p. Zbigniew Pyczko – Wójt Gminy Biszcza.

p. Lech Rębacz – Wójt Gminy Księżpol.

p. Barbara Serafin – Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.

p. Adam Grzyb – Kierownik Posterunku Policji w Potoku Górnym.

p. Piotr Romanowski – Kierownik Posterunku Policji w Tarnogrodzie.

Delegacje i poczty sztandarowe z KŁ 10 „Leśnik” w Biłgoraj,. KŁ. Nr 20 „Głuszec” w Biłgoraju. KŁ. Nr 28 „Rogacz” w Józefowie w osobach: Żelazko Waldemar, Łokaj Edward,  KŁ.Nr 69 „Bażant” w Bełżycach, z KŁ „Polana” w Nowej Sarzynie.

Po przywitaniu uczestników walnego zgromadzenia prezes zarządu koła zapoznał zebranych z historią koła w której oprócz wydarzeń tworzących historię wymienił członków koła, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Zebrani uczcili pamięć o nich minutą ciszy.

W dalszej części zebrania Łowczy Okręgowy PZŁ w Zamościu odczytał  Komunikat ZO PZŁ o nadaniu odznaczeń łowieckich.

Otrzymali je:

Złota Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa na Zamojszczyźnie”

Niedźwiecki Ryszard, Przytuła Józef, Rudy Hieronim, Wróblewski Jan, Jaskowski Marian, Krzyszczak Stanisław, Koszałka Władysław.

Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa na Zamojszczyźnie”

Baryła Krzysztof, Blicharz Leszek, Chodara Piotr, Drozdowski Władysław, Kutryn Marian

Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa na Zamojszczyźnie”

Baryła Marian, Grab Dariusz, Kiesz Andrzej, Kłapiński Jan, Haczykowski Jerzy.

Wręczenia odznaczeń dokonał Łowczy Okręgowy PZŁ w Zamościu przy współudziale prezesa zarządu koła.

Zabierając głos – p. Wojewoda Genowefa Tokarska – w imieniu własnym oraz nieobecnego na uroczystości Starosty Biłgorajskiego – pogratulowała osiągnięć jakie na przestrzeni minionych lat koło uzyskało. Wyraziła również uznanie dla szerokiej rzeszy myśliwych za zaangażowanie i trud wkładany w ważną dziedzinę życia społecznego jaką jest ochrona środowiska w szerokim rozumieniu a ochronę i reintrodukcję zwierzyny łownej w szczególności. Życzyła – nie tylko jubilatom – dalszych sukcesów w gospodarce łowieckiej i wielu niezapomnianych wrażeń jakich dostarcza myślistwo.

List gratulacyjny wraz z życzeniami dalszych osiągnięć w działalności koła złożył Przewodniczący ZO PZŁ w Zamościu Henryk Stadnicki.

Słowa uznania, gratulacje z powodu osiągnięć i życzenia dalszych sukcesów wyrazili wójtowie gmin Biszcza, Księżpol, Potok Górny.

Z wdzięcznością i satysfakcją przyjęte zostały słowa uznania za dotychczasową współpracę od p. Mariana Kudełki – Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj oraz p. Barbary Serafin – Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.

Ciepłe słowa, podkreślenie potrzeby dalszego utrzymania koleżeńskich kontaktów i sąsiedzkiej współpracy płynęły z listów gratulacyjnych składanych przez przedstawicieli kół tj. KŁ Nr 10 „Leśnik” w Biłgoraju, KŁ Nr 20 „Głuszec” w Biłgoraju, KŁ Nr 28 „Rogacz” w Józefowie,  KŁ Nr 54 „Chodel” w Lublinie, KŁ Nr 69 „Bażant” w Bełżycach,   KŁ„Polana” w Nowej Sarzynie.

Niezwykłe wzruszenie u obecnych spowodował listy otrzymany od Kolegi Tadeusz Mięczaka – jednego z założycieli koła. Wyjaśniając powody swej nieobecności spowodowanej stanem zdrowia  - Kol. Tadeusz Mięczak z sentymentem wspominał czasy swej przynależności do koła. Życzył też członkom KŁ Nr 46 dalszych sukcesów w działalności łowieckiej oraz życiu prywatnym.

Prowadzący zgromadzenie – ustosunkowując się do wyrażanych wypowiedzi – w imieniu członków koła i własnym – serdecznie podziękował wszystkim za udział w ważnej w życiu uroczystości a także za otrzymane gratulacje i słowa uznania.

Zamykając nadzwyczajne walne zgromadzenie prezes zarządu zaprosił obecnych na biesiadę myśliwską.

W trakcie biesiady koncertowali sygnaliści z zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju oraz orkiestra dęta przy Kole Łowieckim Nr 59 „Słonka” w Zwierzyńcu pod kierunkiem Kol. Henryka Detko. Występował  również chór męski „Klucz” z Majdanu Starego oraz szałowo ognisty zespół „REVIA KABARETOWA VIVA MIRAŻ” ze  Lwowa.

Przy dźwiękach muzyki tanecznej zabawa trwała niemal do białego rana – pozostawiając w pamięci uczestników niezapomniane miłe wspomnienia.

W trakcie uroczystości Członkowie Koła oraz Goście otrzymali pamiątkowy medal oraz oznakę koła.

  

Opracował
Zdzisław  RADAWSKI
Prezes  Zarządu Koła Łow.