Aktualności

Protokół czynności gospodarczych

25.01.2021 r.

Zarząd Koła przypomina, że z końcem lutego mija termin składania „Protokołów czynności gospodarczych” za prace 
zlecone do wykonania i potwierdzone podpisem przez Zarząd. Każdy złożony protokół musi posiadać podpis osoby 
zlecającej daną pracę. Zarząd Koła poda kilka terminów gdzie i komu należy składać protokoły. 

Brak tych prac powoduje wpłatę 270,00 zł na zagospodarowanie łowisk (Uchw.1pkt.3) .

Darz Bór 
P.J.