Aktualności

Reintrodukcja bażanta

12.11.2020 r.

W zeszłym miesiącu przedstawiciele naszego Koła w osobie kolegów.: Ryszard Siembida, Jarosław Skubis oraz Tomaz Siembida wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Biszczy wypuszczali bażanty na nszych obwodach. Podjęte czynności mają na celu zwiększenie liczebności zwierzyny drobnej w łowisku. Dzieci mogły zobaczyć jak wyglądają bażanty w swoim naturalnym środowisku. Łącznie wypuszcono 100 szt. bażantów w rejonach Sól, Wólka Biska, Biszcza i Zagacie.