Aktualności

Zmiana na stanowisku Skarbnika Koła

02.06.2020 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 46 "Bażant" w Biłgoraju uprzejmie informuje, iż dokonał zmiany na stanowisku skarbnika koła.

W związku z powyższym na podstawie Statutu Polskiego Związku Łowieckiego paragraf 45 pkt.7 , oraz Uchwały zarządu koła nr 81 zrzekł się z pełnienia funkcji skarbnika oraz członkowstwa w zarządzie koła Kolega Mariusz Szabat.

Mając na uwadze powyższe Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 r. Uchwałą Nr 82 na podstawie paragrafu 45 pkt. 7 Statutu PZŁ powołał na stanowisko i powierzył pełnienie obowiązków skarbnika do Walnego Zgromadzenia, Koledze Jarosławowi Skubis.