Aktualności

Zebranie Zarządu Koła

28.05.2020 r.

W dniu wczorajszym tj. 27.05.2020 r w Wólce Biskiej ( Zagroda myśliwska ) odbyło się długo wyczekiwane zebranie Zarządu Naszego koła. Ze względu na stan epidemii przez prawie trzy miesiące Zarząd pracował zdalnie a wiele tematów było poruszanych telefonicznie. Na zebranie została zaproszona również Komisja Rewizyjna. Omawiane tematy dotyczyły:

  • bieżącej działalności koła,
  • szkód łowieckich,
  • regulowania składek oraz brakujących wpłat dotyczących zagospodarowania łowisk,
  • naprawy urządzeń łowieckich: ambon, drabin i innych. których termin wykonania upłynął 28.04.2020 r.

Po zakończeniu posiedzenia rezygnację z pełnionej funkcji oraz z członkowstwa w Zarządzie Koła złożył skarbnik.

Szczegółowe informacje dotyczące dłużników znajdują się w zakładce DZIAŁALNOŚĆ - DLA CZŁONKÓW. Plik zabezpieczony jest hasłem. Hasło można uzyskać kontaktując się na adres meilowy koła bazant46@o2.pl. 

Darz Bór