Aktualności

ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ 70-LECIA KOŁA ŁOWIECKIEGO "ŁOŚ" W MIELCU

W pierwszych dniach czerwca2018r. na zaproszenie z zaprzyjaźnionego Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Mielcu, przebywała delegacja z naszego Koła wraz z Sztandarem w osobach: Kol. Mariusz Szabat, Kol. KrzysztofBaryła, Kol. Dariusz Blicharz, Kol. Dariusz Grab, Kol. Sławomir Lekan.

Zaproszenie dotyczyło Jubileuszu powstania 70-lecia Koła Łowieckiego „ŁOŚ”w Mielcu, gdzie udali się w imieniu członków naszego Koła i zarządu w/w przekazując w darze szkatułkę z wizerunkiem łosia wraz z zawartością odnoszącą się do tegoż święta Jubileuszuoraz oryginalnym listemintencyjnym. A oto utrwalone w kadrze spotkanie.