Aktualności

INFORMACJA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ - dostawa lisów

Mając na względzie uwagi dotyczące przekazywania odstrzelonych lisów w stanie zamrożenia, uniemożliwiające pobieranie płynów ustrojowych przez pracowników ZHW (Zakład Higieny Weterynaryjnej) , informuje, że zasady pobierania i przekazywania zwłok odstrzelonych lisów są zawarte w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii GIWpr-02010-37/2016.

Przy realizacji monitoringu skuteczności szczepienie lisów największe znaczenia ma sposób prowadzenia odstrzału, transportu, szybkości dostarczenia lisów i nie poddawania mrożeniu lisów przed dostarczenia do ZHW.

1.Lis powinien być dostarczony do badania w ciągu 24-48 godzin od chwili jego odstrzału. Z tego też względu czas dostarczenia zwłok zwierzęcia do ZHW ma kluczowe znaczenie i nie powinien być dłuższy niż 48 godzin od momentu odstrzału zwierzęcia.

2.Transport powinien odbywać się z zachowaniem łańcucha chłodniczego i materiał nie powinien być zamrożony–zwłoki lisów powinny być schłodzone do temperatury ok.4°C.

3.Lisy nie mogą być poddane oskórowaniu po odstrzale.Powyższe aspekty mają najważniejszy wpływna późniejszą jakość próbek czy teżmożliwość pobrania próbki do badań i nie zależą od laboratorium ZHW.W przypadku dostarczenia lisów wg powyższych zaleceń ZHW praktycznie może pobrać do 100% płynów. Dostarczenie tuszek po kilku dniach od daty odstrzału, mrożenie, przechowywanie w nieodpowiednich warunkach, przesyłanie tusz porozrywanych i wyschniętych jest jedyną przyczynąnieuzyskiwania określonej ilości próbek płynów.

W związku z tym informuje się, że pracownicy ZHW, w przypadku stwierdzenia niespełnienia wyżej wymienionych zaleceń, nie będą przyjmować prób do badań.

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Ps. Nadal obowiązuje ochrona i obserwacja ptactwa przed zjadliwą grypą A podtypu H5 i H7.oraz groźnej choroby,afrykański pomór –świń przez dziki.(zakładka, Aktualności”.).

PJ.