Aktualności

INFORMACJA STAROSTY BIŁGORAJSKIEGO

Informacjaskrótowajaką Starosta Biłgorajski skierował do Koła Łowieckiego Nr 46 „Bażant” w Biłgoraju.

Starosta Biłgorajski, na wniosek Wojewody Lubelskiego, informuje o zezwoleniu dla Inspekcji Weterynaryjnej na odstrzał w celach badawczych lisów (Vulpes vulpes) w liczbie 4 sztuk rocznie na każde 100 km2, uzyskanym w drodze decyzji Ministra Środowiska z dnia 17.01.2017r. znak: DL-III.6713.10.2016.ABR

Zezwolenie dotyczące całego kraju obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021r. i odbywać się ma w granicach obwodów łowieckich.

Odstrzału lisów, mogą dokonywać osoby uprawnione do posiadania broni myśliwskiej, za zgodą dzierżawców bądź zarządców obwodów łowieckich. Decyzja M.Ś do wglądu w Starostwie Powiatowymw Biłgorajuul. Kościuszki 94 pok.206.

Z up. STAROSTY
Kierownik Wydziału Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Leśnictwa
mgr. Marek KONOPKA