Aktualności

KALENDARZ ZAWODÓW, SPOTKAŃ I IMPREZ W 2017 R.

K a l e n d a r z
Z A W O D Ó W,   S P O T K A Ń     I    I M P R E Z    W    2017 R.

01.03.2017- ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW DO PZŁ - ZO ZAMOŚĆ.

02.03.2017 – ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA DLA SELEKCJONERÓW - ZO ZAMOŚĆ.

08.04.2017 – IX  REGIONALNY  KONKURS  PRACY POSOKOWCÓW  I TROPOWCÓW - WÓLKA BISKA, KOŁO ŁOWIECKIE NR 46 „BAŻANT” BIŁGORAJ.

27.05.2017 – XVI KRESOWY  KONKURS  SYGNALISTÓW  MYŚLIWSKICH  – ZSL  BIŁGORAJ.

03.06.2017 – XXVIII ZAWODY W STRZELECTWIE MYSLIWSKIM KÓŁ ŁOWIECKICH OKRĘGU ZAMOJSKIEGO O PUCHAR PREZESA ORŁ – CHEŁM, KUM.DOL.

03.06.2017 – II ZAWODY W STRZELECTWIE MYSLIWSKIM DIAN OZ–CHEŁM,KUM.D.

18-19.08.2017R. – VIII LUBELSKIE SPOTKANIA Z TRADYCJĄ I KULTURĄ ŁOWIECKĄ - ZWIERZYNIEC.

 07.10.2017 – ‘HUBERTUS’ OKRĘGOWY 2017 – pow.HRUBIESZOWSKI.