Aktualności

DZIEŃ ŚWIĘTEGO HUBERTA W NASZYM KOLE

Jednym z ważniejszych wydarzeń w polskiej tradycji łowieckiej jest święto przypadające na 3 listopada, czyli dzień Świętego Huberta, a tym samym Święto Myśliwych. Tradycje pielęgnowane przez myśliwych stanowią niezwykle ważny element kultury łowieckiej, gdyż przez oddanie czci i godne obchodzenie się ze zwierzyną wyrażają oni swój stosunek do kniei, z zasobów której korzystają.

Doroczne polowanie hubertusowskie w naszym Kole poprzedziła msza święta, odprawiona w kaplicy, w Wólce Biskiej. Podczas mszy zebrani modlili się m.in. za zmarłych Kolegów, których listę odczytał członek zarządu Kol. Krzysztof Baryła oraz by Święty Hubert darzył nam w kniei, w nadchodzącym sezonie.

Po mszy rozpoczęła się odprawa Myśliwych poprzedzona sygnałami myśliwskimi odegranymi przez Kol. Czesława Dorocicz. Po odprawie Myśliwi podzieleni na grupy udali się w łowisko, gdzie rozpoczęli polowanie.

Po zakończeniu Królem polowania został Kol. Krzysztof Przydatek z wynikiem jednego i jedynego lisa.

W uroczystościach Świętego Huberta uczestniczył Poczet Sztandarowy Kola, Goście zaproszeni w osobach: Agata Borowiec- posłanka na sejm RP, Piotr Olszówka-poseł na sejm RP, Kol. J. Bogdan Kozyra redaktor naczelny „Łowca Lubelskiego”,  ksiądz Tomasz Kąkol oraz wiele innych osób.

W dalszym punkcie obchodów odbyło się ślubowanie nowo przyjętych Kolegów w szeregi myśliwych macierzystych koła.

Po ślubowaniu odbyły się gratulacje, przemówienia i podziękowania Gości, członków zarządu po czym wszyscy udali się do pomieszczeń ”Zagrody Myśliwskiej” na gorącą myśliwską grochówkę, bigos a w następstwie, wspomnienia i opowieści z minionych lat.