Aktualności

INFORMACJA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ 2016

Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną dotyczącą afrykańskiego pomoru świń – wysoce zaraźliwej choroby trzody chlewnej Powiatowy Lekarz Wet. w Biłgoraju zwraca się z prośbą o przekazywanie bezpośrednio myśliwym informacji dotyczącej w/w choroby.

  U dzików mogą pojawić się następujące objawy:

  • zwiększone padnięcia;
  • osłabienie, zaburzenia w poruszaniu się, utrata orientacji, ograniczony odruch ucieczki;
  • sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne liczne wybroczyny na skórze;
  • duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
  • biegunka, często z domieszką krwi.

Jak myśliwi mogą pomóc w zapobieganiu afrykańskiemu pomorowi świń?

Zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza wet. każdego zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie ASF lub padłego dzika znalezionego w czasie polowań lub wykonywania czynności służbowych; przestrzegać zasad bioasekuracji i higieny po zakończonym polowaniu ( nie pozostawiać patrochów w lesie, zdezynfekować sprzęt łowiecki oraz koła pojazdu, zmienić obuwie i odzież);

Myśliwy po polowaniu przez 72 h nie powinien wchodzić do chlewni;

Nie pozostawiać odpadków żywnościowych w lesie;

Myśliwi utrzymujący świnie we własnym gospodarstwie winni pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu higieny przed każdorazowym wejściem do chlewni. Jak najszersze zapoznanie się z n/w informacjami pozwoli zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na terytorium naszego kraju oraz uchroni nasze gospodarstwa i krajowy rynek trzody chlewnej od dotkliwych strat ekonomicznych. Ostatnio w stwierdzonym czwartym ognisku w gminie Hajnówka doprowadzono do konieczności likwidacji stada liczącego 292 świnie.

Powiatowy Lekarz Wet. w Biłgoraju prosi jeszcze o wzmocnienie nadzoru biernego nad wścieklizną w miejscach lokalizacji zwierząt podejrzanych o tę chorobę, poprzez akcję informacyjną wśród myśliwych, umieszczenie jej na stronie internetowej lub też w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Podpisał z up. P. L. Wet. w Biłgoraju
St. Insp. Wet. Krzysztof Rzeźnik.