Aktualności

INFORMACJA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Koła Łowieckie w pow. biłgorajskim - wszystkie -

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju prosi o przedstawienie w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie swojego działania załączonej informacji o grypie ptaków.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt ,że nowy wariant wirusa wywołującego grypę ptaków charakteryzuje się wyjątkowo wysokim stopniem zaraźliwości i rozwija się wśród niespecyficznych objawów takich jak: apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, spadek produkcji czy też umiarkowana śmierć.

Ponieważ dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia bardzo istotnym jest pozyskanie z kół łowieckich i służby leśnej informacji o zwiększonych upadkach dzikich ptaków w jednym miejscu i czasie.

 

Zapobiegania grypie ptaków polega na :

  • zachowaniu szczególnej  ostrożności  podczas  chowu drobiu na wolnym powietrzu        oraz utrzymaniu w gospodarstwie ptaków o zróżnicowanym wieku.
  • zapobieganiu korzystania drobiu z wód powierzchniowych.
  • zachowaniu   szczególnej   ostrożności  przy  położeniu  gospodarstw  w      pobliżu  zbiorników    wodnych,   miejsc   gromadzenia   się   ptaków   dzikich  czy    miejsc   odpoczynku ptaków wędrownych.
  • przestrzeganiu zasad bioasekuracji i niezwłocznym reagowaniu na sygnały mogące     świadczyć o podejrzeniu wystąpienia grypy ptaków.

PJ.