Aktualności

Skrócony kalendarz wydarzeń w 2015 roku

Kalendarz ważniejszych wydarzeń w roku 2015.

01.05.2015r.      Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców KŁ.46 „Bażant”. Wólka Biska.

09.05.2015r.      XXVI Zawody w Strzelectwie Myśliwskim Kół Łowieckich Okręgu   Zamojskiego  o  Puchar   Prezesa   O R Ł. Kumowa Dolina – Chełm.

30.05.2015r.      XV Kresowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. ZSL B – j.

31.05.2015r.      Walne   Zgromadzenie   Sprawozdawczo  –  Wyborcze  Członków Koła   godz. 9:00. UMCS Biłgoraj.

09.08.2015r.      Okręgowy Zjazd Delegatów. Ul. Jasna  7 Zamość.

23.08.2015r.      VI Lubelskie   Spotkanie   z   Tradycją   i   Kulturą Łowiecką Zwierzyniec.

Październik        Hubertus – 2015. Powiat Biłgoraj.

PJ.